Минимум искуство од 3 години во струката.
Одлично познавање на оков.

Минимум искуство од 3 години во монтажа на плочест мебел.
Одлично познавање на оков.

Минимум искуство од 3 години во изработка на работен налог за изработка на плочест мебел.
Одлично познавање на autocad.
Одлично познавање на материјали и оков.

Минимум искуство од 3 години.
Способност за комуникација со клиенти.
Одлично познавање на autocat, 3dsmax.
Одлично познавање на материјали и оков.